Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dubbelklik op  of de detail lijn van de waarde die u wenst te wijzigen om naar het invulveld te navigeren binnen het aangifteformulier.

U mag in principe geen fouten meer hebben tegen deze controles als u een Biztax-bestand wilt aanmakenbestand wenst te exporteren. Het is technisch mogelijk het export bestand aan te maken, maar het is waarschijnlijk dat uw aangifte niet aanvaard zal worden op biztax.

Indien de tabkaart blanco is, wil dit zeggen dat er geen controles van de FOD Financiën meer zijn.