Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

U kunt zowel de De XBRL-structuurcontroles als (alsook de controles van de FOD Financiën uitvoeren door bovenaan op Image Removed te klikken) worden uitgevoerd wanneer u een Biztax bestand exporteerd via Image Added. U komt bijvoorbeeld op het volgende scherm:

Image RemovedImage Added

U kunt rechtstreeks naar een bepaalde plaats in de aangifte navigeren door te dubbelklikken op de controle.
Beide categorieën van controles worden ook uitgevoerd als u een Biztax-bestand aanmaakt.
U moet deze foutmeldingen oplossen vooraleer u een Biztax-bestand kan aanmakenuw aangifte door Biztax aanvaard zal worden.