Super Hi-Link

Hieronder vindt u de stappen op een proef- en saldibalans vanuit Super Hi-Link te exporteren:

  1. Ga naar het menu Andere > Koppelen:  2. Ga vervolgens naar het menu Koppelen > Jaarrekeningen:  3. Klik op Instellen en maak uw keuze. Klik vervolgens op OK en Starten:  4. Het bestand Cnnnnjj.FIR wordt aangemaakt in uw datadirectory van SHL. (waarbij nnnn staat voor uw dossierkeuze en jj voor het boekjaar.)

  5. Dit bestand kunt u importeren volgens het First-formaat.