Sobec

Hieronder vindt u de stappen om een proef- en saldibalans vanuit Sobec te exporteren:

  1. Indien gebruik wordt gemaakt van het programma “FIRST” om de balansgegevens verder te verwerken, dient men dit aan te geven via de instellingen van het systeem.  Deze optie is éénmalig en geldt voor alle dossiers.
    In te stellen via “Systeem – Instellingen – Diversen – tabblad Site”.
  2. De locatie waarnaar de gegevens worden weggeschreven dient éénmalig te worden vastgelegd en kan als volgt worden ingesteld: 
Systeem:

In te stellen via “Systeem – Instellingen – Directory”.  Deze instelling is de standaard voor alle dossiers. Men kan hier evenwel nog van afwijken.

Dossier:

In te stellen via “Dossier – Instellingen – Data – Directory”.  Deze instelling overschrijft de standaard instelling van het systeem. Men kan hier evenwel nog van afwijken.

Werkstation:

In te stellen via “Systeem – Bestanden – Aanmelden – Werkstation – tabblad Directory”. Deze instelling overschrijft deze van het systeem en van het dossier.

 

3. Opmaak van de balans

Via de optie “Overzicht – Rekeningen – Balans” wordt het programma opgeroepen voor de opmaak van de balans. Men dient evenwel vooraf de gewenste selectiecriteria in te stellen. Door op de knop “Instellingen” te klikken, verschijnen alle mogelijke opties.

 

4. Na ingave van de selectiecriteria volstaat het om op de knop “start” te klikken.

In het overzicht verschijnen alle rekeningen met de cijfers (debet – credit) uit het gekozen boekjaar.

 

Men kan dit overzicht desgevallend afdrukken of opteren om de gegevens weg te schrijven in een bestand.  Hiervoor volstaat het om op de knop Export te klikken.