Exporteren van een enveloppe-aangifte (maximum 25 aangiften)

Het is mogelijk om 25 documenten/aangiftes te bundelen in één bestand dat wordt aanvaard door de FOD Financiën.

Aangiften toevoegen aan de enveloppe

 1. Open de aangifte die u aan de enveloppe wenst toe te voegen.
 2. Controleer onderaan de tabkaart Controles. Hier worden de inhoudelijke controles getoond.
 3. U kunt het document aan de enveloppe toevoegen door bovenaan opte klikken. U krijgt het volgende scherm:

 4. Voor het aanmaken van een Biztax-bestand worden alle controles (XBRL-controles en inhoudelijke controles) nog uitgevoerd en weergegeven.

 5. Met betrekking tot het detail van de verworpen uitgaven (tabellen ingevuld op formulier 275.1.B (of 275.2.B.1 voor BNI) of via de pop-up onder het icoontje  in het vak van de verworpen uitgaven op de aangifte zelf, zie ook Detail verworpen uitgaven), kunt u kiezen uit de volgende opties in verband met de export naar Biztax:
  1. Volledig overgenomen naar Biztax: in dit geval zullen alle gegevens die werden ingevuld in deze tabellen integraal worden opgenomen in de tabellen van het formulier 275.1.B of 275.2.B.1 (BNI) van de aangifte in Biztax. Indien er nog bepaalde controles niet voldaan zijn met betrekking tot gegevens ingevuld in deze tabellen zal de export naar Biztax niet mogelijk zijn (dit is bijvoorbeeld het geval indien er negatieve bedragen werden opgenomen in de tabellen, hetgeen door Biztax niet wordt aanvaard. Door het vinkje "Biztax-bestanden aanmaken met onopgeloste controles" aan te duiden wordt de export van een Biztax bestand alsnog mogelijk, de indiening van deze aangifte zal in dit geval echter door Biztax verhinderd worden).

  2. Als PDF bijgevoegd onder 'Andere toe te voegen bijlage': in dit geval zal er een print-out naar PDF worden gemaakt van de details van de verworpen uitgaven zoals opgenomen in de tabellen en wordt deze toegevoegd in bijlage van de aangifte aan het formulier 275.1.B of 275.2.B.1 (BNI) bij de 'andere toe te voegen bijlage'. Enkel de totaalbedragen overgenomen naar het vak verworpen uitgaven van het formulier 275.1.A of 275.2.A.1 (BNI) worden geëxporteerd naar Biztax, de gegevens ingevuld in de tabellen niet. De controles die betrekking hebben op de details in de tabellen worden in dit geval ook niet meer uitgevoerd, zodat de export naar Biztax van de aangifte niet wordt verhinderd. 

   Wanneer er reeds een andere bijlage werd toegevoegd aan de aangifte onder de 'andere toe te voegen bijlage' zal het echter niet mogelijk zijn deze optie aan te duiden.


  3. Niet overgenomen in Biztax: in dit geval worden enkel de bedragen ingevuld in het vak van de verworpen uitgaven op het formulier 275.1.A of 275.2.A.1 (BNI) van de aangifte geëxporteerd en worden geen van de gegevens in deze tabellen mee overgenomen naar Biztax. Derhalve dienen de tabellen enkel voor uw eigen interne informatie.

 6. U kunt hier tevens de taal wijzigen indien u het Biztax-bestand in een andere taal wenst op te maken.

 7. Klik op Toevoegen aan enveloppe om deze aangifte toe te voegen. Let op! Elk document in de enveloppe mag niet groter dan 15 MB zijn.

 8. Wanneer u een document toevoegt aan de enveloppe, zal er achter de naam van het document, zowel in het overzicht van de tmd-bestanden als in de aangifte zelf, Klaar voor indienen komen te staan:
  U kunt de aangifte indien nodig steeds uit de enveloppe halen door de status te wijzigen.

Exporteren van een enveloppe-aangifte

Wanneer u de documenten voor uw enveloppe-aangifte klaar heeft, kunt u deze exporteren (een Biztax-bestand aanmaken). Dit doet u als volgt:

 1. Klik links bovenaan in de balk op de bedrijfsnaam/Home en selecteer Exporteer enveloppe. U krijgt het volgende scherm:

 2. Dit scherm geeft een overzicht van alle documenten die klaar staan om in een enveloppe geëxporteerd te worden. Klik op OK om een enveloppe-aangifte met al deze documenten aan te maken.
 3. U kunt maximum 25 documenten opnemen in elk Biztax-bestand. Als u meer dan 25 documenten opgenomen hebt in de enveloppe mag u er maximum 25 selecteren om op te nemen in het Biztax-bestand.
 4. Let op! Elk document apart in het Biztax-bestand mag niet groter dan 15 MB zijn.
 5. Alle documenten moeten opgemaakt zijn in hetzelfde protocol. Wanneer dit niet het geval is, zal u volgende melding krijgen:

 6. U moet dan de documenten per protocol selecteren en per protocol een Biztax-bestand aanmaken.

 7. U krijgt een scherm om het Biztax-bestand een naam te geven en op te slaan. Wanneer het exporteren geslaagd is, krijgt u het volgende scherm:

 8. Na het exporteren van de enveloppe zal achter de naam van het .tmd-bestand Ingediend komen te staan. U kan deze status achteraf steeds wijzigen.