Negatieve bedragen opgenomen in de details van de verworpen uitgaven

In de tabellen ingevuld op formulier 275.1.B (of 275.2.B.1 voor BNI) of via de pop-up onder het icoontje  in het vak van de verworpen uitgaven op de aangifte zelf, kunnen de details van de verworpen uitgaven worden opgenomen (zie ook Detail verworpen uitgaven voor meer informatie).

Indien u deze tabellen wens te gebruiken om het totaalbedrag van de verworpen uitgaven te berekenen, kan het voorkomen dat er ook bedragen in min worden genomen (zoals bijvoorbeeld het voordeel alle aard op bedrijfswagens, 2€ per maaltijdcheque). Derhalve zal een bepaalde lijn van de tabellen met de details van de verworpen uitgaven een negatief bedrag bevatten.

Aangezien deze tabellen gelinkt zijn aan de tabellen op het formulier 275.1.B (of 275.2.B.1 voor BNI/ven), worden deze in principe mee geëxporteerd naar Biztax (dit is de default setting). De Biztax taxonomie aanvaard echter niet dat er negatieve bedragen in deze tabellen worden opgenomen, waardoor de desbetreffende controles hierop afgaan en de export naar Biztax dan ook niet mogelijk is. Derhalve is er in de mogelijkheid voorzien om de gegevens ingevuld in deze tabellen niet één op één te exporteren naar Biztax. 

Samengevat kan u kiezen uit de volgende modaliteiten voor de export naar Biztax van de details van de verworpen uitgaven:

  • Volledig overgenomen naar Biztax: in dit geval zullen alle gegevens die werden ingevuld in deze tabellen integraal worden opgenomen in de tabellen van het formulier 275.1.B of 275.2.B.1 (BNI) van de aangifte in Biztax. Indien er nog bepaalde controles niet voldaan zijn met betrekking tot gegevens ingevuld in deze tabellen zal de export naar Biztax niet mogelijk zijn (tenzij het vinkje "Biztax-bestanden aanmaken met onopgeloste controles" wordt aangeduid, de indiening van deze aangifte zal in dit geval echter door Biztax verhinderd worden).

  • Als PDF bijgevoegd onder 'Andere toe te voegen bijlage': in dit geval zal er een print-out naar PDF worden gemaakt van de details van de verworpen uitgaven zoals opgenomen in de tabellen en wordt deze toegevoegd in bijlage van de aangifte aan het formulier 275.1.B of 275.2.B.1 bij de 'andere toe te voegen bijlage'. Enkel de totaalbedragen overgenomen naar het vak verworpen uitgaven van het formulier 275.1.A of 275.2.A.1 (BNI) worden geëxporteerd naar Biztax, de gegevens ingevuld in de tabellen niet. De controles die betrekking hebben op de details in de tabellen worden in dit geval ook niet meer uitgevoerd, zodat de export naar Biztax van de aangifte niet wordt verhinderd. In dit geval heeft u steeds de optie om ook de nul lijnen opgenomen in de details van de verworpen uitgaven mee op te nemen op de afdruk. U dient hiertoe het bijkomende vinkje aan te duiden.

    Wanneer er reeds een andere bijlage werd toegevoegd aan de aangifte onder de 'andere toe te voegen bijlage' zal het echter niet mogelijk zijn deze optie aan te duiden

  • Niet overgenomen in Biztax: in dit geval worden enkel de bedragen ingevuld in het vak van de verworpen uitgaven op het formulier 275.1.A of 275.2.A.1 van de aangifte geëxporteerd en worden geen van de gegevens in deze tabellen mee overgenomen naar Biztax. Derhalve dienen de tabellen enkel voor uw eigen interne informatie.

De export modaliteiten met betrekking tot de verworpen uitgaven kunnen aangeduid worden op het export menu of onder de nieuwe tab 'verworpen uitgaven' onder de eigenschappen van het document.