Detail verworpen uitgaven

Detail verworpen uitgaven

Naast de codes in de rubriek Verworpen uitgaven is er een extra icoon voorzien: . Indien u hierop klikt wordt er per code een tabel geopend waarin de details kunnen worden ingevuld betreffende de verschillende bedragen die onder deze code in de verworpen uitgaven moeten worden opgenomen. Tevens wordt het verworpen bedrag automatisch berekend aan het ingevulde percentage (standaard bedraagt dit 100% maar kan worden aangepast waar nodig naar een lager percentage), alsook wordt het totaal van deze tabel automatisch berekend. Dit totaalbedrag wordt automatisch overgenomen in desbetreffende code. 

Koppeling met de boekhouding

Door middel van de filters kunnen ook specifieke kostenrekeningen gekoppeld worden aan de codes van de verworpen uitgaven. Gelet op de grote verscheidenheid aan kostenrekening, zijn deze niet opgenomen in de standaard filters. U dient deze filters eenmalig in te stellen, deze kunnen eventueel hergebruikt worden in andere dossiers, of indien de kostenrekeningen sterk afwijken tussen uw verschillende dossiers, kan u per dossier een filter instellen en deze jaar na jaar hergebruiken en wijzigen waar nodig.

In de aangifte kunnen deze gegevens geconsulteerd en aangepast worden door op het icoon te klikken naast de code (zie hierboven). 

Voor meer informatie m.b.t. de filters verwijzen we naar desbetreffende helppagina


Exporteren naar Biztax

Met betrekking tot het detail van de verworpen uitgaven kan u kiezen uit de volgende opties in verband met de export naar Biztax:

 • Volledig overgenomen naar BiztaxIn principe zullen de gegevens die werden ingevuld in deze tabellen en het totaalbedrag integraal overgenomen worden op formulier 275.1.B of 275.2.B (BNI). Ten gevolge hiervan verliest u geen gegevens bij het opladen naar Biztax.

  Indien er echter bepaalde controles niet voldaan zijn met betrekking tot gegevens ingevuld in deze tabellen, zal de export naar Biztax niet mogelijk zijn (dit is bijvoorbeeld het geval indien er negatieve bedragen werden opgenomen in de tabellen, hetgeen door Biztax niet wordt aanvaard). Indien het aldus niet wenselijk of mogelijk is de details van de verworpen uitgaven mee over te nemen in Biztax, heeft u de volgende opties:

 • Als PDF bijgevoegd onder 'Andere toe te voegen bijlage': in dit geval zal er een print-out naar PDF worden gemaakt van de details van de verworpen uitgaven zoals opgenomen in de tabellen en wordt deze toegevoegd in bijlage van de aangifte aan het formulier 275.1.B of 275.2.B (BNI) bij de 'andere toe te voegen bijlage'. Enkel de totaalbedragen overgenomen naar het vak verworpen uitgaven van het formulier 275.1.A of 275.2.A.1 (BNI) worden geëxporteerd naar Biztax, de gegevens ingevuld in de tabellen niet. De controles die betrekking hebben op de details in de tabellen worden in dit geval ook niet meer uitgevoerd, zodat de export naar Biztax van de aangifte niet wordt verhinderd. 

  Wanneer er reeds een andere bijlage werd toegevoegd aan de aangifte onder de 'andere toe te voegen bijlage' zal het echter niet mogelijk zijn deze optie aan te duiden.

 • Niet overgenomen in Biztax: in dit geval worden enkel de totaalbedragen overgenomen naar het vak van de verworpen uitgaven op het formulier 275.1.A of 275.2.A.1 (BNI) van de aangifte geëxporteerd en worden geen van de gegevens in deze tabellen mee overgenomen naar Biztax. Derhalve dienen de tabellen enkel voor uw eigen interne informatie.

Afdruk

De detail van deze verworpen uitgaven kan ook afgedrukt worden door op het -icoon te klikken bovenaan de aangifte. Er kan gekozen worden om deze achteraan de afdruk van de aangifte te hangen of alleen af te drukken. 

Enkel detailDetail achteraan de aangifte

 • Taal: hier kunt u de afdruktaal kiezen (Nederlands, Frans, Duits, Engels).

 • Afdrukken: selecteer welke bestanden u wenst af te drukken: het aangifteformulier, de berekening, het memo veld en/of het detail van de verworpen uitgaven. Wanneer u meerdere secties selecteert zullen deze achtereenvolgens in één PDF document worden afgedrukt.
 • Niet dienstige secties: 
  • Als u kiest voor Enkel dienstige secties afdrukken, worden alleen de formulieren afgedrukt die ingevuld zijn.
  • Als u kiest voor Alles afdrukken, wordt het hele aangifteformulier afgedrukt, dus ook de formulieren waarop niets ingevuld is.
 • Opties:

Klik op OK om de afdruk te maken. Er wordt een pdf-bestand geopend dat u kunt afdrukken of opslaan.