Installatiehandleiding demoversie

Indien u de installatie gedownload heeft van onze website of per mail toegestuurd heeft gekregen, kan u via volgende stappen de software opstarten:

 1. Voer de setup uit: het bestand wordt na het downloaden standaard in uw “Downloads” folder bewaard. Dubbel klik op het bestand om het uit te voeren.

2. Volg de stappen in de Setup-wizard:

 • Selecteer de taal;

 • Accepteer de licentieovereenkomst;

 • Bevestig de locatie waar het bestand wordt opgeslagen en bevestig de aanmaak van een snelkoppeling op het bureau blad;

 • Klik op ‘Installeer’.

Op het einde van de installatie zal worden gevraagd om First Software op te starten, klik op Voltooien.

3. Kies uw taal en ga verder.

4. Er zal u gevraagd worden te connecteren met een database. Klik op de dropdown en selecteer
“Lokale database (SQLite)”:

 • Een database zal al uw gegevens bewaren (dossiers, documenten, proef-en saldibalansen, …).

 • Voor betalende gebruikers wordt standaard een online gehoste database aangeboden (externe database), deze optie is echter niet beschikbaar voor de demo versie. U dient de ‘Lokale database’ te selecteren.

 • U kan de locatie waar u de database wenst op te slagen wijzigen indien gewenst:

  • Klik op de drie puntjes om de locatie te wijzigen.

Indien u met meerdere personen werkt op de database raden we u aan om deze op een gemeenschappelijke locatie te bewaren.

Wanneer collega’s met een reeds aangemaakte database wensen te connecteren kunnen ze naar deze locatie navigeren en het “.db” bestand selecteren.

5. Voer bij de producten waarvoor u een demo licentie wenst de volgende productsleutel in (in kleine letters): demo

 • Er kan gekozen worden om andere productsleutels leeg te laten, u heeft dan geen toegang tot deze toepassing.

Navigeer naar het Home menu en klik op versienummer en productcode:

Klik op op de knop ‘Productsleutel’:

 

 

U kunt nu van start gaan met de demo versie van First Software!

Restrictie demo versie:

 • Print met watermerk

 • Export XBRL / ZIP bestanden niet mogelijk

 • Beschikbare talen: Nederlands en Frans

 • Geen toegang tot een externe database

Bekijk ook de video tutorials om om u wegwijs te maken in de applicatie.

https://youtu.be/ToXD8kxGlqM?list=PLYo_ODY5FxMIVHZ6KcW_LRlcW2Ex1ZYnP