Minimum systeemvereisten

Installatie op desktop

  • Processors: 64-bit processor
  • Disk space: 500 MB
  • Operating systems: Microsoft Windows 10 of hoger, macOS X 11
  • Screen resolution: 1366 x 768
  • 2 GB RAM
  • Database: SQLite (Alleen mogelijk voor First Belastingaangiften), Microsoft SQL Server 2012 of hoger, PostreSQL 9.3 of hoger (systeemvereisten zijn afhankelijk van de databaseserver software en de versie)
  • Schijfruimte voor bijlagen (pdf-bestanden, Excel-bestanden, ...)
  • Internetverbinding om gebruik te maken van de online help

Installatie op terminal server

  • Idem als Installatie op desktop, tenzij hieronder vermeld
  • Operating system: Microsoft Windows 2012 of hoger