Gebruik First Belastingaangiften

Nieuw bij First Belastingaangiften? Wij raden u aan om volgende pagina te overlopen zodat u makkelijk uw weg kunt vinden doorheen het programma.

Instellingen vooraf om werking vlot te laten verlopen

 1. Ga naar het menu de bedrijfsnaam/Home > Opties.
 2. Geef in het tabblad Companyweb uw inloggegevens van Companyweb in om automatisch de gegevens van een dossier te kunnen ophalen.
 3. In het tabblad First Belastingaangiften kunt u aanduiden of u bij het afdrukken en het aanmaken van het Biztax-bestand een controlegetal wilt laten berekenen.

Dossiers aanmaken

Dossiers importeren via Biztaxbestand (voorkeursmethode)

Om de gegevens van de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting te kunnen recupereren, is het aangeraden om te starten met het importeren van het laatst ingediende Biztax-bestand. Als dit bestand zich niet meer op het toestel of de server bevindt, kan dit gedownload worden via de website van Biztax (https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax). Hierdoor worden ook alle dossiergegevens meteen ingevuld.

 1. Klik links bovenaan op de bedrijfsnaam/Home en selecteer Importeer Biztax-bestand. 2. U krijgt het volgende scherm: 3. Klik op om het bestand te selecteren.
 4. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:


 5. Klik op Volgende en Voltooien. In het overzicht van uw dossiers verschijnt het dossier.

Volledig nieuw dossier aanmaken

Wanneer er geen Biztax-bestand beschikbaar is of wanneer een nieuw dossier aangemaakt moet worden, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga links bovenaan naar het menu de bedrijfsnaam/Home > Dossiers.
 2. Klik op  om een nieuw dossier aan te maken. U krijgt het volgende scherm: 3. Onder het tabblad Algemeen kunt u alle gegevens van het dossier invullen.

 4. Klik op Opslaan om de gegevens te bewaren.

Nieuwe periode aanmaken

 1. Klik op een dossier om naar het overzicht van de periodes te gaan. Wanneer u een dossier aangemaakt heeft door een Biztax-bestand te importeren, krijgt u het volgende scherm: 2. Klik bovenaan op  om een nieuwe periode toe te voegen. U krijgt het volgende scherm: 3. De begindatum en einddatum worden automatisch voorgesteld. Als u wenst, kunt u dit nog wijzigen. Klik op Opslaan om de periode aan te maken.
 4. De aangemaakte periode verschijnt in het overzicht.

Aangifte aanmaken

 1. Klik op de periode waarvoor u een aangifte wilt aanmaken en vervolgens in het rechter menu op Docuementen. U krijgt het volgende scherm:

 2. Klik op  of op een nieuw item om een nieuwe aangifte aan te maken. U krijgt het volgende scherm: 3. Kies het gewenste protocol voor de aangifte. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:


 4. Als er een aangifte voor het vorige boekjaar beschikbaar is, kunt u die hier selecteren om de gegevens over te nemen. Selecteer de juiste aangifte en klik op Volgende. Klik op Voltooien. De aangifte wordt geopend.

Aangifte invullen

Het scherm is opgedeeld in twee delen:

 1. Het aangifteformulier zelf, waarbij u via de inhoudstafel rechts tussen de verschillende formulieren kunt navigeren:  1. De blauwe velden kunt u manueel invullen.
  2. De witte bedragen zijn berekende totalen op basis van wat u ingevuld heeft. Als u wilt weten welke codes gebruikt worden voor dit totaal, kunt u met de rechtermuisknop op dat bedrag klikken. U krijgt dan bijvoorbeeld het volgende:  3. Op verschillende plaatsen vindt u het icoontje . Met dit icoontje kunt u navigeren naar de andere codes die gerelateerd zijn aan deze code.

 2. De berekening en de controles, die allebei in real-time uitgevoerd worden, zijn aparte vensters die u op gewenste plaats kan slepen, alsook op een ander scherm openen door op  te klikken:
  1. Wanneer u op het pijltje naast de controles klikt, krijgt u bijvoorbeeld het volgende:   Wanneer u op  klikt, gaat u meteen naar de juiste code om de gegevens aan te passen.

Zoeken in de aangifte

Met het icoontje  kunt u de aangifte doorzoeken. U kunt zoeken op code en op omschrijving.

Afdrukken

Met kunt u een afdruk maken. U krijgt het volgende scherm:

 • Taal: hier kunt u de afdruktaal kiezen (Nederlands, Frans, Duits, Engels).

 • Afdrukken: selecteer welke bestanden u wenst af te drukken: het aangifteformulier, de berekening, het memo veld en/of het detail van de verworpen uitgaven. Wanneer u meerdere secties selecteert zullen deze achtereenvolgens in één PDF document worden afgedrukt.
 • Niet dienstige secties
  • Als u kiest voor Enkel dienstige secties afdrukken, worden alleen de formulieren afgedrukt die ingevuld zijn.
  • Als u kiest voor Alles afdrukken, wordt het hele aangifteformulier afgedrukt, dus ook de formulieren waarop niets ingevuld is.

Klik op OK om de afdruk te maken. Er wordt een pdf-bestand geopend dat u kunt afdrukken of opslaan.

Controles

Door op controles te klikken in de inhoudstafel, opent u het venster met de rekenkundige controles, dat u op gewenste plaats kan slepen, alsook op een ander scherm openen door op  te klikken:

Wanneer u op het pijltje naast de controles klikt, krijgt u bijvoorbeeld het volgende:Wanneer u op  klikt, gaat u meteen naar de juiste code om de gegevens aan te passen.

Gegevens van het vorige boekjaar overnemen

Indien u nog geen gegevens van het vorige boekjaar overgenomen heeft of de gegevens nogmaals wilt overnemen, kunt u bovenaan de aangifte op klikken onder het menu:

U krijgt het volgende scherm:

Kies de aangifte waar u de cijfers van wilt overnemen en klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:


Hier krijgt u een overzicht van alle formulieren die overgenomen worden. Indien u bepaalde formulieren niet wilt overnemen, kunt u ze uitvinken. Klik op Voltooien om de gegevens over te nemen. U komt terug in de aangifte.

Status van de aangifte

Wanneer een document als status Open heeft, kan het bewerkt worden. Wanneer het document op Klaar voor indienen of Ingediend staat, is dit niet langer mogelijk:

 • Klaar voor indienen: het document klaar is om in een Biztax-bestand opgenomen te worden. De enveloppe moet nog gemaakt worden.
 • Ingediend: het document is opgenomen in een Biztax-bestand (apart of in een enveloppe).

U kunt het document terug open zetten om te bewerken, zelfs wanneer u het al had klaar gezet om in te dienen. Klik op de knop Document bewerken om de status op Open te zetten:

U kunt dan het document terug bewerken, klaar zetten om opgenomen te worden in een Biztax-bestand en opnemen in een Biztax-bestand.

Vorige periode afschermen

Onder voorgaande periode afschermen, kan u de gegevens van de vorige periode af te schermen, zodat deze niet meer gewijzigd kunnen worden. U kan tevens de voorgaande periode weer openstellen voor wijzigingen.

Formules

Onder Formules vindt u een overzicht van alle uitgeschakelde formules en de voorgestelde waardes berekend door First Software. Formules kunnen handmatig in de aangifte worden uitgeschakeld. 

 • Verder kunt u de totalen uitschakelen door op Alle formules uitschakelen te klikken. 
 • Om alle formules terug in te schakelen kunt u op Alle formules inschakelen klikken.
 • De formules kunnen ook één per één ingeschakeld worden door op het vinkje te klikken weergegeven in de tabel. 

Aangifte exporteren (Biztax-bestand aanmaken)

Om een Biztax-bestand aan te maken dat u kunt indienen op de website van de FOD Financiën, klikt u bovenaan de aangifte op . U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:

Als er nog controles zijn, is het in principe mogelijk om een Biztax-bestand aan te maken, het is echter mogelijk dat uw aangifte door Biztax niet aanvaard zal worden.

Vervolgens kunt u:

 • de modaliteiten selecteren voor de export van de details van de verworpen uitgaven naar Biztax:

  • Volledig overgenomen naar BiztaxIn principe zullen de gegevens die werden ingevuld in deze tabellen en het totaalbedrag integraal overgenomen worden op formulier 275.1.B of 275.2.B (BNI). Ten gevolge hiervan verliest u geen gegevens bij het opladen naar Biztax.

   Indien er echter bepaalde controles niet voldaan zijn met betrekking tot gegevens ingevuld in deze tabellen, zal de export naar Biztax niet mogelijk zijn (dit is bijvoorbeeld het geval indien er negatieve bedragen werden opgenomen in de tabellen, hetgeen door Biztax niet wordt aanvaard). Indien het aldus niet wenselijk of mogelijk is de details van de verworpen uitgaven mee over te nemen in Biztax, heeft u de volgende opties:

  • Als PDF bijgevoegd onder 'Andere toe te voegen bijlage': in dit geval zal er een print-out naar PDF worden gemaakt van de details van de verworpen uitgaven zoals opgenomen in de tabellen en wordt deze toegevoegd in bijlage van de aangifte aan het formulier 275.1.B of 275.2.B (BNI) bij de 'andere toe te voegen bijlage'. Enkel de totaalbedragen overgenomen naar het vak verworpen uitgaven van het formulier 275.1.A of 275.2.A.1 (BNI) worden geëxporteerd naar Biztax, de gegevens ingevuld in de tabellen niet. De controles die betrekking hebben op de details in de tabellen worden in dit geval ook niet meer uitgevoerd, zodat de export naar Biztax van de aangifte niet wordt verhinderd. 

   Wanneer er reeds een andere bijlage werd toegevoegd aan de aangifte onder de 'andere toe te voegen bijlage' zal het echter niet mogelijk zijn deze optie aan te duiden.

  • Niet overgenomen in Biztax: in dit geval worden enkel de totaalbedragen overgenomen naar het vak van de verworpen uitgaven op het formulier 275.1.A of 275.2.A.1 (BNI) van de aangifte geëxporteerd en worden geen van de gegevens in deze tabellen mee overgenomen naar Biztax. Derhalve dienen de tabellen enkel voor uw eigen interne informatie.

 • de taal van de export kiezen.

Wat betreft de export naar Biztax heeft u twee opties:

In beide gevallen wordt de aangifte vergrendeld en kunt u niet langer wijzigingen aanbrengen. Via de knop Document bewerken in de aangifte kunt u de aangifte ontgrendelen.

Enveloppe exporteren

Als u ervoor kiest om de aangiftes in een enveloppe te verzamelen, kunt u 25 aangiftes in één keer indienen op de website van de FOD Financiën. Om een enveloppe te exporteren, klikt u links bovenaan op het menu de bedrijfsnaam/Home en selecteert u Exporteer enveloppe:


U krijgt het volgende scherm:

Hier kunt u de aangiftes selecteren die u in de enveloppe wilt opnemen. Klik op OK om het bestand te exporteren dat u kunt indienen bij de FOD Financiën.