VenB Direct

Net zoals in Sofisk kunt u in First Software snel een overzicht krijgen van de te betalen of terug te vorderen belastingen.

Bepaal eerst voor welk dossier (klant) en voor welke periode (pas beschikbaar vanaf aanslagjaar 2020) u dit wil. Vervolgens klikt u op het -icoontje, alsof u een nieuwe aangifte zou maken.

First Software beschouwt VenB Direct namelijk als een aparte aangifte, een vereenvoudigde aangifte, in tegenstelling tot de eigenlijke (uitgebreide) Biztax-aangifte.

Voor deze klant kunt u dus twee verschillende aangiften in de lijst hebben, een gewone Biztax-aangifte en een vereenvoudigd overzicht (VenB Direct):

Gegevens overnemen

Indien u gegevens wenst over te nemen van een reeds bestaande aangifte in de vennootschapsbelasting in de VenB Direct aangifte dan moet u op het volgende icoon duwen vanboven op de aangifte:  

Gegevens kunnen enkel overgenomen worden van aangiftes in de vennootschapsbelasting die opgemaakt zijn in dezelfde periode.
Gegevens overdragen vanuit VenB Direct naar de volledige aangifte is niet mogelijk