Filters

 • In elk dossier / periode zal nu een proef-en saldibalans geïmporteerd kunnen worden

De filter ‘100’ zal alle rekeningen beginnend met 100 bevatten: 100000, 100001, 100002, …

De filer ‘10’ zal alle rekeningen beginnend met 10 bevatten: 100000, 101000, 102000, …

 

 • Ook na het impoteren van gegevens in de aangifte via de filters, blijft het mogelijk bedragen te wijzigen in de aangifte.

 • Na het importeren blijft het ook mogelijk om nog andere rekeningen te koppelen door in het menu de filter wizard opnieuw te openen:

   

 • Na het importeren kan u steeds een tweede maal een proef- en saldibalans importeren en wijzigingen aanbrengen aan de filters.

 • De eerste keer dat u de aangifte opstelt met boekhoudkundige gegevens zal u zien dat er een aantal rekeningen gekoppeld zijn aan rubrieken binnen de aangifte op basis van de meegeleverder standaard filter (een overzicht van de standaardfilters voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u hier raadplegen).

Standaard filter

Standaard filter

Als voorbeeld nemen we code 1873 - ‘Jaaromzet van de vennootschap exclusief BTW’ op basis van de meegeleverde standaardfilter:

Hier ziet u dat er onder de code 1873 een filter icoon: weergegeven wordt, met de nummers “70” achter. Dit zorgt ervoor dat alle rekeningen die beginnen met de nummers “70” gekoppeld worden aan code 1873. In dit voorbeeld zullen zo rekeningen 700210 & 70900 automatisch toegevoegd worden. Het totaal van de waardes geboekt op deze rekeningen gevat door de filter, zal overgenomen worden in de code van de aangifte.

Eigen filters toevoegen

U kunt op twee manieren ook eigen filters toevoegen:

 • de rekeningen van links naar rechts slepen onder de correct rubriek en code van de aangifte. Hierdoor wordt een filter met de exacte code van de rekening aangemaakt. Het is tevens mogelijk om meerdere rekenignen tegelijk van links naar rechts te slepen, waardoor voor iedere rekening een filter wordt aangemaakt;

 • manueel filters toevoegen / wijzigen door op de rubriek te gaan staan en op het “+” icoon te klikken. Na het aanmaken van de filter zullen automatisch deze rekeningen toegevoegd worden.

First Software biedt een standaardfilter aan voor de aangifte vennootschapsbelasting en BNI, deze filter kunt u naar wens aanvullen en/of aanpassen. Het is niet mogelijk deze filter te overschrijven, u kan wel een kopie hiervan opslaan inclusief de gemaakte wijzigingen, zodat u deze gepersonaliseerde filter kunt gebruiken voor andere dossiers of hetzelfde dossiers in een volgende periode.

Indien u een filter heeft opgeslagen naast de standaard filter kunt u deze selecteren de volgende keer dat u met de filters wenst te werken. Deze filters kunt u wel aanpassen, alleen de standaard filter is niet aanpasbaar.

Debet of Credit

 • De wizard voor het koppelen van boekhoudkundige gegevens aan de aangifte via filters, bevat nog drie extra kolommen:

  • D/C: De kolom D/C geeft weer hoe de rekeningen opgeteld moeten worden in de code van de aangifte. Voor het voorbeeld van code 1873 worden rekeningen bevattende de omzet gevat door de filter ‘70’. Aangezien de omzet rekeningen, Credit rekeningen zijn, moet de som van alle Credit boekingen min de som van alle debet boekingen (“C-D”) in code 1873 komen te staan. In de kolom D/C wordt code 1873 aangeduid als een 'C' rekening. Indien nodig kan u de voorgestelde Debet of Credit waarde van de filter (en dus de wijze waarop de som van de boekingen berekend worden) steeds wijzigen.

  • Debet: debetboekingen op de rekening

  • Credit: creditboekingen op de rekeningen

 

 

 • Wanneer u klaar bent met het koppelen van rekeningen door middel van de filters, klikt u op volgende en krijgt u het overzichtscherm te zien van de geïmporteerde waarden en de huidige waarde van een bepaalde code van de aangifte. Hier kan u de import van een bepaalde waarde in een rekening nog verhinderen door het vinkje voor deze code uit te vinken, dan blijft de huidige waarde in de aangifte behouden.

 • Wanneer u op toepassen klikt zullen de waarden overgenomen worden in de aangifte.

Verworpen uitgaven

Door middel van de filters kunnen ook specifieke kostenrekeningen gekoppeld worden aan de codes van de verworpen uitgaven. Gelet op de grote verscheidenheid aan kostenrekeningen, zijn deze niet opgenomen in de standaard filters. U dient deze filters eenmalig in te stellen, deze kunnen eventueel hergebruikt worden in andere dossiers, of indien de kostenrekeningen sterkt afwijken tussen uw verschillende dossiers, kan u per dossier een filter instellen en deze jaar na jaar hergebruiken en wijzigen waar nodig (zie hoger).

Laatste pagina wizard:

Berekeningstool niet-aftrekbare autokosten

Te consulteren in de aangifte door op icoon te klikken:

 • Wanneer er rekeningen gekoppeld worden aan de verworpen uitgaven, zullen deze rekeningen zichtbaar zijn in de tabellen bevattende de details van de verworpen uitgaven (en op formulier 275.1.B). Na import blijven alle bedragen aanpasbaar in de aangifte.

 • In de laatste stap van de wizard krijgt u een overzicht van de details van de verworpen uitegaven. U kan hier de te verwerpen percentages reeds aanpassen. De volgende niet-aftrekbare percentages worden reeds automatisch opgenomen:

  • Voordeel alle aard bedrijfswagens (code 1206) - 17% of 40%

  • Niet-aftrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken (code 1207) - 50%

  • Niet-aftrekbare restaurantkosten (code 1208) - 31%

 

 • Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen (code 1205) - help tool

  • In geval van de autkosten (code 1205) kunt u een hulpscherm gebruiken om het juiste percentage te berekenen op basis van het brandstof type en de CO² uitstoot van de betrokken wagen. Dit hulpscherm opent door op het volgende icoon te klikken, terwijl u een bepaalde rekening geselecteerd heeft (klik op een veld in de tabel):

  • Het berekende percentage wordt toegepast voor de geselecteerde lijn, zodat u verschillende percentages voor verschillende rekeningen kan berekenen.

  • Indien u de gegevens overneemt van de vorige periode bij het opstellen van de aangifte zullen deze percentages onthouden worden en correct berekend worden. Hierdoor kunt u ieder jaar eenvoudig de gegevens opnieuw importeren.

 • In de aangifte kunnen deze gegevens geconsulteerd en aangepast worden door op het volgende icoon te klikken naast de code: