Berekening niet-aftrekbare autokosten

Het hulpscherm voor de berekening van de niet-aftrekbare autokosten op te nemen onder code 1205 (niet aftrekbare autokosten), wordt geopend wanneer u op klikt:

  • Op de aangifte bij de verworpen uitgaven, wanneer u de tabel bevattende de details van code 1205 opent;
  • Op het laatste scherm van de import filters wizard wanneer u rekening gekoppeld heeft aan code 1205 via de filters.

Op basis van het brandstof type en de CO²-uitstoot wordt het percentage berekend 

U dient het hulpscherm te openen terwijl u een lijn in de tabel heeft geselecteerd. Het berekende percentage wordt dan toegepast voor de geselecteerde lijn, zodat u verschillende percentages voor verschillende rekeningen kan berekenen.

De CO2-uitstoot en het brandstoftype wordt bijgehouden in de aangifte. Indien u de gegevens overdraagt naar een nieuwe aangifte, zal het verworpen percentage automatisch berekend worden in de nieuwe aangifte.